PROPRIETĂŢI INDUSTRIALE
ÎNCHIRIERE / VÂNZARE

+40 21 408 0300
office@activpropertyservices.ro
Str. Doctor Carol Davila 34, Etaj 4, Sector 5, Bucureşti, România

Aceştia sunt termenii şi condiţiile („Termenii”) site-ului web al grupului global Cushman & Wakefield, Inc. (care include toate companiile grupului, parteneriate internaţionale şi organizaţii afiliate, inclusiv alianţe şi birouri asociate) („C&W”) („noi” sau „nouă”). Utilizatorii sunt rugaţi să citească cu atenţie aceşti Termeni, întrucât pe baza lor le este permis să folosească acest site web („Site-ul”), Forumul de discuţii („Forumul”) şi informaţiile pe care le conţin („Conţinutul”). Aceşti Termeni au rolul de a-l proteja pe utilizatorul Site-ului („Utilizator”) şi de a preîntâmpina folosirea acestuia în scopuri ilegale sau ofensatoare.

Site-ul este oferit Utilizatorilor cu condiţia acceptării acestor Termeni, iar folosirea în continuare a Site-ului, presupune acceptarea acestora de către Utilizator. Dacă Utilizatorul foloseşte acest Site în calitate de angajat sau în numele unei organizaţii, acesta acceptă că este un reprezentant autorizat al organizaţiei sale şi că are autoritatea de a angaja respectiva organizaţie la respectarea acestor Termeni. Politica de utilizare autorizată prezentată mai jos şi disponibilă pe Site se aplică tuturor celor care utilizează Site-ul, fiecare Utilizator având responsabilitatea de a se asigura că angajaţii şi agenţii organizaţiei sale o cunosc şi respectă.

1. SERVICIILE NOASTRE

1.1 Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului sunt reglementate de aceşti Termeni. Periodic, putem pune la dispoziţie următoarele servicii:
1.1.1 Rapoarte de piaţă – Rapoarte cu privire la piaţa imobiliară şi alte subiecte conexe pot fi achiziţionate din Site.
1.1.2 Forum de discuţii – Site-ul conţine un Forum online, unde Utilizatorii pot aduce contribuţii la Site şi comunica cu alţi Utilizatori ai Site-ului.

2. CONDIŢII GENERALE DE FOLOSIRE A SITE-ULUI ŞI FORUMULUI

2.1 Utilizatorii nu vor posta niciun Conţinut pe Site sau Forum, nici nu vor folosi Site-ul sau Forumul într-o manieră care este sau poate fi considerată ca fiind:
2.1.1 o încălcare a obligaţiilor sau îndatoririlor de confidenţialitate sau o încălcare a altor obligaţii pe care Utilizatorii le au în conformitate cu prevederile Legii protecţiei datelor din 1998 din Marea Britanie sau cu altă legislaţie echivalentă din jurisdicţia relevantă;
2.1.2 o posibilă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale altei persoane sau entităţi (inclusiv, dar fără limitare la dreptul de autor, mărci înregistrate, drepturi de desen sau drepturi asupra bazelor de date);
2.1.3 o încălcare a legislaţiei penale sau de altă natură, care este aplicabilă; sau
2.1.4 ofensatoare, obscenă, insultătoare, falsă, defăimătoare, nesigură, înşelătoare sau inadecvată în alt mod.
2.2 în plus, niciun Utilizator nu vor folosi Site-ul sau Forumul pentru a:
2.2.1 abuza, hărţui, urmări sau ameninţa pe alţii;
2.2.2 face reclamă sau oferi bunuri sau servicii spre vânzare (altfel decât în conformitate cu aceşti termeni) sau efectua sau promova sondaje, concursuri sau scrisori în lanţ;
2.2.3 încărca fişiere care conţin virusuri, fişiere corupte sau alte software-uri sau programe similare care ar putea afecta negativ funcţionarea computerelor noastre sau a oricăror altor computere;
2.2.4 încărca fişiere care conţin o legătură (link) activă către alt site web; sau
2.2.5 descărca vreun fişier postat de noi sau alt Utilizator, despre care se ştie sau este normal să se ştie că nu poate fi distribuit legal în acea manieră.
2.3 Utilizatorii nu pot încadra sau face legături către Site sau oricare parte a acestuia sau a Forumului, decât cu permisiunea noastră explicită.
2.4 C&W are dreptul de a şterge, scoate sau suspenda oricând întreg Site-ul sau oricare parte din acesta, inclusiv Conţinutul furnizat de Utilizator, fără notificarea aceluia şi fără să ne asumăm vreo răspundere.
2.5 Putem bloca sau refuza accesul Utilizatorului la Site dacă avem motive întemeiate să suspectăm că respectivul Utilizator încalcă aceşti Termeni, că noi sau oricare Utilizator şi-a asumat sau şi-ar putea asuma vreo răspundere în legătură cu Site-ul sau dacă utilizarea de către acel Utilizator sau Conţinutul său este nepotrivit în vreun fel.
2.6 Exceptând prevederile contrare din Site, Utilizatorilor le este permis să descarce în unităţi de stocare locale sau să tipărească extrase din Site pentru a fi folosite exclusiv în scopuri personale şi necomerciale, precum şi să transmită altor persoane extrasele descărcate, pentru a fi folosite de acelea în scopuri personale şi necomerciale.
2.7 Exceptând prevederile contrare din Site, Utilizatorilor nu le este permis să reproducă Conţinutul integral sau parţial, indiferent de formă, decât în scopuri personale şi necomerciale, în conformitate cu art. 2.6 de mai sus.
2.8 Exceptând prevederile contrare din Site, Utilizatorilor nu le este permis să copieze,  încorporeze sau stocheze Conţinutul în vreun fel (fie pe hârtie, electronic sau în alt format), pe niciun site web, sistem electronic de extragere a datelor, publicaţie sau altă lucrare.

3. UTILIZAREA FORUMULUI

3.1 C&W nu monitorizează mesajele postate pe Forum şi nu îşi asumăm nicio răspundere sau responsabilitate pentru acele mesaje. În conformitate cu politica noastră de cenzură ne rezervăm dreptul de a suprima sau edita orice mesaj postat pe Forum, imediat ce primim o reclamaţie cu privire la acela sau luăm cunoştinţă de conţinutul inadecvat al unui mesaj.
3.2 C&W nu este responsabilă, nu va avea nicio răspundere şi deneagă în mod explicit orice răspundere pentru exprimările de opinie, datele, informaţiile sau materiale de orice fel care sunt depuse pe acest Site de orice Utilizator al Forumului. C&W nu va fi responsabilă pentru folosirea sau încrederea în acele informaţii conţinute pe acest Site care au fost depuse de terţi prin intermediul Forumului.

4. ACHIZIŢIONAREA DE RAPOARTE DE PIAŢĂ

4.1 Rapoartele de piaţă pot fi achiziţionate din Site, în conformitate cu Termenii şi condiţiile de vânzare ai C&W, disponibili pe bara de jos a acestei pagini.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1 încărcând un Conţinut pe Site sau Forum, Utilizatorul acordă gratuit C&W permisiunea de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, crea lucrări derivate, distribui şi afişa public acel conţinut în orice formă şi mediu sau în legătură cu Site-ul, atât timp cât ne este necesar şi garantează că deţine drepturi de proprietate intelectuală asupra acelui Conţinut şi dreptul de a acorda această permisiune. Utilizatorul ne va despăgubi împotriva tuturor costurilor, pretenţiilor, daunelor şi cheltuielilor efectuate sau suportate de noi ca urmare a afirmaţiilor unui terţ precum că folosirea acelui Conţinut de către noi încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale respectivului terţ.
5.2 Toate drepturile de proprietate intelectuală şi fondul comercial asupra sau în legătură cu C&W, inclusiv numele, logo-ul şi alte drepturi conexe aparţin C&W, la nivel fie global, fie regional. Sub rezerva art. 5.1 de mai sus, drepturile de proprietate intelectuală şi fondul comercial asupra Conţinutului sau în legătură cu acela aparţin C&W sau partenerilor sau licenţiatorilor noştri.
5.3 Exceptând prevederile explicite ale art. 2.6 de mai sus sau declaraţiile clare din Site, niciunul din aceşti Termeni nu va fi interpretat pentru a acorda vreo licenţă sau drept de folosire a vreunei proprietăţi intelectuale care aparţine C&W, partenerilor sau licenţiatorilor săi, decât cu permisiunea noastră expresă, dată în scris.

6. PROTECŢIA DATELOR

6.1 Utilizatorii ne pot furniza informaţii personale cu privire la persoana lor sau a altora. În general, astfel de informaţii sunt solicitate la înregistrarea ca membru sau la folosirea serviciilor oferite de Site.
6.2 Modul în care folosim datele personale este reglementat de politica noastră de confidenţialitate, care face parte din aceşti Termeni şi este disponibilă la sfârşitul acestora şi din josul paginii.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ŞI DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE

7.1 Nicio prevedere a acestor Termeni nu operează în aşa fel încât să excludă, limiteze sau restrângă răspunderea C&W pentru deces sau vătămare corporală sau răspunderea noastră pentru fraudă sau declaraţii frauduloase.
7.2 C&W nu este responsabilă pentru Conţinutul postat de partenerii sau Utilizatorii săi. Nu garantăm în niciun fel acurateţea acestui Conţinut sau a altora şi nu putem fi traşi la răspundere pentru folosirea acestuia de către Utilizator sau încrederea pe care Utilizatorul i-o acordă. Eventualele recomandări sau alte informaţii din orice zonă a Site-ului sau Forumului vor fi folosite de Utilizator pe risc propriu.
7.3 Orice legătură (link) din Site este furnizată numai în scopuri informative şi pentru o mai mare accesibilitate. Nicio legătură nu constituie o avizare sau recomandare din partea C&W şi nu înseamnă că aceasta este asociată în vreun fel cu site-ul web către care trimite respectiva legătură. C&W nu este responsabilă pentru conţinuturile site-ului web către care sunt puse la dispoziţie legături.
7.4 C&W nu va fi responsabilă faţă de Utilizatori sau terţi pentru eventuale reclamaţii, în măsura în care acelea sunt caracterizate sau decurg din:
7.4.1 pierdere de profit sau economii anticipate;
7.4.2 pierdere de fond comercial sau lezarea reputaţiei;
7.4.3 pierdere de oportunităţi de afaceri;
7.4.4 pierdere de date;
7.4.5 pierdere suferită de terţi;
7.4.6 pierdere sau daună indirectă, pe cale de consecinţă sau specială
indiferent de forma de acţiune, fie contractuală, civilă sau delictuală (inclusiv neglijenţă) şi indiferent dacă C&W cunoştea sau avea motive să cunoască posibilitatea acelei pierderi, lezări sau daune.
7.5 C&W nu este responsabilă pentru neîndeplinirea unei obligaţii ca urmare a unor aspecte care ies de sub controlul său rezonabil (inclusiv, dar fără limitare netransmiterea sau imposibilitatea de a accesa Site-ul sau Forumul sau alte neîndepliniri, erori sau întârzieri în transmiterea sau primirea de comunicări).
7.6 C&W nu este responsabilă pentru nicio pierdere, daună sau altă răspundere, indiferent dacă aceea decurge din Conţinut, activitatea, termenii sau politicile Site-ului sau Forumului sau în legătură cu acelea, sau dintr-un acord separat pe care un Utilizator îl încheie cu un altul.
7.7 Fără a afecta restul acestor Termeni, răspunderea totală pe care C&W o are faţă de Utilizatori în baza acestora (decurgând din neglijenţă sau în alt mod) nu va depăşi suma plătită de Utilizator pentru serviciile primite prin intermediul Site-lui.
7.8 C&W exclude toate garanţiile, condiţiile şi termenii expliciţi sau impliciţi în legătură cu Site-ul, în cea mai amplă măsură permisă de lege.
7.9 Utilizatorul acceptă să despăgubească pe C&W pentru toate răspunderile, reclamaţiile şi cheltuielile care pot decurge din orice încălcare a acestor Termeni de către Utilizator, angajaţii sau agenţii aceluia, precum şi din folosirea Site-ului, Forumului sau a Conţinutului Utilizatorului.

8. PREVEDERI GENERALE

8.1 Dacă vreuna dintre prevederile acestor Termeni este declarată nulă sau neexecutorie prin hotărâre judecătorească, restul Termenilor vor rămâne valabili şi executorii.
8.2 C&W îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceşti Termeni. În caz de modificare a acestor Termeni, C&W îi va informa pe Utilizatori cu privire la aceea prin pagina de start a Site-ului şi va posta pe Site noua versiune, specificând data la care acea versiune revizuită intră de vigoare. Prin folosirea Site-ului după expirarea perioadei de notificare, se consideră că Utilizatorul acceptă acea versiune revizuită. Utilizatorilor le este recomandat să verifice periodic Termenii, pentru a se asigura că îi cunosc şi că respectă versiunea curentă.
8.3 Aceşti Termeni şi documentele menţionate aici sunt reglementaţi şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Utilizatorii şi C&W convenind să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor britanice pentru soluţionarea litigiilor.
8.4 Aceşti Termeni constituie întregul acord dintre Utilizator şi C&W în legătură cu obiectul conţinut în aceştia, înlăturând şi înlocuind toate înţelegerile sau acordurile anterioare sau prezente, scrise sau orale cu privire la acest subiect.

TERMENI ȘI CONDIȚII